Många gånger hör man folk säga att någonting är klokt, eller kanske att någonting inte är det. Ibland hör man även folk säga att vissa är kloka. Men vad är egentligen klokt för någonting? I resten av texten reder vi ut vad det betyder och hur man själv kan bli klokare.

Att göra kloka val

När man lär sig av sina misstag och erfarenheter så att man inte gör om samma saker igen kan det vara ett uttryck för klokhet. En klok människa reflekterar över sitt liv, får insikter av sin livsresa och gör därför val som inte påverkar de själva eller deras omgivning negativt.

Att bli klok

Klokhet kommer till en viss del med åldern. När vi blir äldre tenderar vi att se tillbaka på våra liv och dra lärdomar av det som har varit, vilket leder till klokhet. Man kan bestämma sig för att reflektera och göra en konsekvensanalys innan man fattar viktiga beslut. Genom att göra det kan vi bli klokare och göra smartare val.

Klok och tänkande människa

Dumt eller bra

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det är våra val i livet som avgör ifall vi är kloka eller inte. Är det till exempel klokt att fatta beslut som påverkar oss, vår omgivning eller vår miljö negativt? Svaret är i princip alltid nej. Är man klok känner man på sig vad som är dumt att göra och vad som är bra och detta är i stort sett baserat på erfarenhet.