Ibland byter livet riktning och man kanske står inför en skilsmässa eller så har man behov av att skriva sitt testamente. Det kanske har blivit en jobbig bodelning där parterna inte är överens eller så har man hamnat i bekymmer och vill veta om man kan överklaga en myndighets beslut. Då kan det vara bra att ta hjälp av juridisk rådgivning innan man anlitar exempelvis en advokat och går vidare till domstol. Det är väldigt smidigt att kunna ta hjälp av jurister online som ett första steg innan man går vidare med ärendet.

Juridisk rådgivning online

Att anlita en advokat är en dyr historia såvida inte ärendet faller under rättshjälp där staten går in och betalar för en av de utsedd försvarare. Det händer i regel bara i brottsmål där domstolen utser en försvarare. Så till exempel vid en vanlig skilsmässa eller vid formulering av ett testamente får man bekosta juristen själv. Att använda rådgivning online är betydligt billigare än att anlita en juristfirma. Det man bör tänka på är att man får vad man betalar för och juridisk rådgivning är inte samma sak som att anlita en jurist.

Generella svar på allmänna frågor

Det finns ett flertal sajter som erbjuder gratis juridisk rådgivning online. Då ger de svar på generella frågor men sätter sig inte in i specifika ärenden. Till exempel avtalsfrågor, frågor om migrationsverkets handläggning eller om man kan överklaga a-kassans beslut. Vill man ha hjälp med ett specifikt ärende och någon som sätter sig in i problemen man har så är det en bra idé att anlita en jurist eller advokat. Förutom rättshjälp från staten så kan det egna försäkringsbolaget gå in och ersätta vissa kostnader, det kan vara en bra idé att kolla upp det.

Det är skillnad på advokat och jurist

Det finns ett talesätt i branschen som säger “Alla advokater är också jurister, men alla jurister är inte advokater”. Skillnaden mellan en advokat och en jurist är att advokater är medlem i och godkänd av advokatsamfundet. Det garanterar en högre nivå på tjänsten de levererar och en större yrkeskunskap. En jurist har utbildning på högskola men är inte medlem i samfundet av någon anledning. Det är straffbart för någon att kalla sig advokat utan att vara medlem i samfundet medan det inte är samma regler för en jurist där vem som helst kan använda titeln utan att behöva stå till svars.

Smidig rådgivning online

Om man behöver juridisk hjälp men inte har råd eller möjlighet att anlita en advokat kan det vara läge att rådfråga en jurist online. Man bör dock tänka på att de inte har samma erfarenhet som en advokat. Man bör därför tänka efter noga om frågan man behöver hjälp med är av stor betydande faktor. Är fallet så kan det vara bättre att söka en advokat där man kan få bidrag från till exempel sin försäkring för att betala denne. Har man en mindre fråga som behöver snabbt svar är det dock inte fel att kontakta en jurist online.

Rådgivare som kan hjälpa dig tolka lagar